Všeobecné obchodní podmínky

Galaxie fitness

Lenka Fiedlerová, Štrbice 63, 41501 Teplice, provozovna Rokycanova 483/17, 41501 Teplice
zapsaná v živnostenském rejstříku v Bílině.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Lenka Fiedlerová, Štrbice 63, 41501 Teplice, provozovna Rokycanova 483/17, 41501 Teplice, zapsaná v živnostenském rejstříku v Bílině (dále jen „poskytovatelem“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „klientem“).

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace klienta provedené na recepci nebo online může klient přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může klient provádět objednávání služeb, jako jsou např. skupinové lekce (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na recepci a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá.

Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu služeb může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
- v hotovosti (v provozovně poskytovatele na adrese provozovny Galaxie fitness)

- bezhotovostně platební kartou

-  benefitními programy

- fakturou od zaměstnavatele

 

Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem klientu nelze vzájemně kombinovat.

 a) Vstupné do Galaxie fitness

 Permanentky neomezené: měsíční, dvou měsíční, tří měsíční, šesti měsíční a roční

 • Při zakoupení měsíční permanentky má klient právo na každodenní neomezené vstupy po dobu 30 dnů od data zakoupení nebo začátku platnosti permanentky.
 • Při zakoupení dvou měsíční permanentky má klient právo na každodenní neomezené vstupy po dobu 60 dnů od data zakoupení nebo začátku platnosti permanentky.
 • Při zakoupení tří měsíční permanentky má klient právo na každodenní neomezené vstupy po dobu 90 dnů od data zakoupení nebo začátku platnosti permanentky.
 • Při zakoupení šesti měsíční permanentky má klient právo na každodenní neomezené vstupy po dobu 180 dnů od data zakoupení nebo začátku platnosti permanentky.
 • Při zakoupení roční permanentky má klient právo na každodenní neomezené vstupy po dobu 360 dnů od data zakoupení nebo začátku platnosti permanentky.

 

Každou výše uvedenou permanentku lze z důvodu nemoci nebo dovolené pozastavit a to pouze v době její platnosti.

 • Měsíční permanentku lze pozastavit na 7 dní za 100,-- Kč a každé další pozastavení je na 7 dní za 100,-- Kč.
 • Dvouměsíční permanentka má jedno pozastavení zdarma v délce 7 dní a každé další pozastavení je na 7 dní za 100,-- Kč.
 • Tříměsíční permanentka má jedno pozastavení zdarma v délce 14 dní (nebo 2x 7 dní) a každé další pozastavení je na 7 dní za 100,-- Kč.
 • Šestiměsíční permanentka má 2 x pozastavení zdarma v délce 14 dní (nebo 4x 7 dní) a každé další pozastavení je na 7 dní za 100,-- Kč.
 • Roční permanentka má 3 x pozastavení zdarma v délce 14 dnů (nebo 6x 7 dní) a každé další pozastavení je na 7 dní za 100,-- Kč.

Tato permanentka není přenosná.

PŘEVOD PERMANENTKY NA JINOU OSOBU

Každou výše uvedenou permanentku lze v době její platnosti převést na jinou osobu, která je u nás registrovaná jako člen a za převod se hradí 200,-- Kč jednorázový poplatek.

Vstupová permanentka:

 • 10 vstupů do fitness (dle platného ceníku). Platnost této permanentky je 90 dní. Platnost permanentky končí s vyčerpáním 10 vstupů do fitness.
 • 30 vstupů do fitness (dle platného ceníku). Platnost této permanentky je 180 dní. Platnost permanentky končí s vyčerpáním 30 vstupů do fitness

 

Vstupová permanentka není přenosná.

 Zaměstnanecké karty (např. MultiSport, Ticket Benefits, apod.)

 • Pokud je klientka držitelem platné zaměstnanecké karty, se kterou má provozovatel Galaxie fitness platnou smlouvu o poskytování služeb, prokáže se při vstupu na recepci touto zaměstnaneckou kartou a průkazem totožnosti.

Jednorázový vstup

 • Klientka zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup do posilovny (dle platného ceníku).
 • Lze hradit i Multisport kartou

Skupinové lekce

 • Jednorázový vstup: Klientka zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup na skupinovou lekci dle platného ceníku. Rezervace je možná přes rezervační systém, osobně, telefonicky nebo přes Facebookové stránky
 • Kreditní systém: Klientka si na recepci dobije kredit v libovolné výši a přes rezervační systém si vytvoří rezervaci na skupinovou lekci, kterou následně uhradí.
 • Zaměstnanecké karty: MultiSport

Individuální trénink

 • jednorázový vstup: Klientka zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup na osobní trénink ve fitness (dle platného ceníku) hotově, platební kartou, kreditem či benefitní kartou.

 

 1. PODMÍNKY REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE 
  a) Rezervace na skupinové lekce je možná 3 způsoby:
 • Osobně na recepci
 • Telefonicky nebo SMS zprávou na tel. čísle 725 44 30 12 (pouze v provozní době)
 • Pomocí on-line rezervace
  Je potřeba být registrovanou zákaznicí a mít přidělené přístupové údaje (login a heslo) a poté se můžete přihlásit na stránce galaxie-fitness.cz v sekci rezervace.

Pokud nejste registrovaná, stačí se na našich stránkách v sekci rezervace registrovat.

Po přihlášení budete moci prostřednictvím svého účtu provádět rezervace nebo si již existující rezervace prohlížet nebo stornovat.

Ceny vstupného a poskytovaných služeb se řídí aktuálním ceníkem dostupným na https://www.galaxie-fitness.cz

   b) Storno podmínky pro rezervace na skupinové lekce

 • Zrušení rezervace přes internet je možné nejpozději 2 hod před začátkem lekce. Později je možné zrušit rezervaci telefonicky (na tel. čísle 725 44 30 12), sms zprávou nebo přes Facebook. Neodhlášené nebo pozdě odhlášené rezervace budou odečteny z kreditu ve výši 100% z ceny jako penalizace. V případě, že nemá lekce předplaceny, budete vyzvání k jednorázové úhradě, nebo dobití kreditu, ze kterého se zpětně strhne storno poplatek v hodnotě lekce.
 • c) Další informace
 • Skupinové lekce se konají pouze při účasti minimálně 5 osob přihlášených předem Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit. O zrušení lekce budou již přihlášení účastníci informováni telefonicky, e-mailem nebo pomocí SMS. V případě úhrady kreditem, se vám vrátí částka za lekci zpět na váš uživatelský účet.

V Teplicích dne 25.11.2022