SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Identifikace správce:

Galaxie fitness

Lenka Fiedlerová

se sídlem: Štrbice 63, 41501 Teplice

Zapsaná v živnostenském rejstříku města Bíliny.

IČ: 07665733

 

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „Lenka Fiedlerová“) jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • jméno
 • příjmení
 • email
 • telefon
 • pohlaví
 • datum narození
 • fotografie

pro účely:

 • správa uživatelského profilu v rezervačním systému, vytváření a rušení rezervací, dobíjení kreditu anebo koupě jednorázových vstupů či permanentek.

To vše také v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci se společností Lenka Fiedlerová či dokud jí nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím.

Neposkytnutí údajů může znamenat, že se nebudete moci přihlásit, nebo registrovat do rezervačního systému, které Lenka Fiedlerová používá. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je výše uvedená společnost Lenka Fiedlerová

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením od společnosti Lenka Fiedlerová právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů
 • požadovat omezení zpracování
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů

Veškeré informace o mých právech jsou dostupné na webových stánkách http://www.fitness-rezervace.cz/

Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním z těchto způsobů:

 • písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu: Lenka Fiedlerová, Štrbice 63, 41501 Teplice
 • zasláním emailu s příslušnou žádostí na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti Lenka Fiedlerová. Také mám právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména subjektům, se kterými společnost Lenka Fiedlerová spolupracuje pro plnění smluvních povinností, jako jsou např. reklamní agentury, obchodní partneři, oblastní manažeři a jejich asistenti, marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek, finanční instituce a podobně, a to i v případě, že budou údaje poskytnuty do zahraničí.